Prvé sväté prijímanie

2020/2021    

Milí rodičia,
vaše dieťa vstupuje do tretieho ročníka a to je čas, kedy deti pristupujú k Prvému svätému prijímaniu. V rámci našej farnosti sa chceme týmto deťom zvlášť venovať, a tak ich dobre pripraviť na prvé stretnutie s Pánom Ježišom v Eucharistii.
Nastávajúci školský rok bude pravdepodobne do istej miery poznačený pandémiou koronavírusu, a preto uvedený program prípravy   sa bude prispôsobovať usmerneniam hygienikov. 
Príprava začne v stredu, 23.9.2020, svätou omšou o 17:30 v KPC-Šváby. Po svätej omši sa deti rozdelia do skupiniek. Následne sa budú stretávať s animátorom po skupinkách v KPC-Šváby každú druhú stredu o 16:30. Tam budeme rozoberať témy z obsahu viery, desatora a sviatosti. Ak deti nebudú mať v danú stredu stretko, tak sa pred svätou omšou budú modliť sv. ruženec, alebo pripravia obetné dary, či budú čítať pri svätej omši prosby. Na svätej omši sa budú deti stretávať každú stredu o 17:30 v KPC-Šváby.
Na komunikáciu s rodičmi sa nám dobre osvedčil e-mail rodičov a tiež webová stránka pre deti našej farnosti: www.kvapky.webnode.sk
Ak dieťa nebolo pokrstené v našej farnosti, prosíme, aby ste presne uviedli farnosť, kde bolo pokrstené. Údaje o krste si vyžiadame v rámci komunikácie medzi farskými úradmi.
Deti, ktoré bývajú mimo územia našej farnosti, by mali ísť na 1.sv.prijímanie vo svojej farnosti. Tým sa viac utuží vaše farské spoločenstvo. Ak by ste uznali za vhodnejšie, aby dieťa malo prípravu, prípadne i samotné 1.sv.prijímanie v našej farnosti, budete potrebovať  od vášho p. farára povolenie.
Vyplnené prihlášky prosíme odovzdať do 15.9.2020 na farský úrad Prešov-Solivar. (Stačí do schránky, prípadne preposlať na e-mail.)
V čase prípravy na 1. sv. prijímanie i po jej skončení nech nás sprevádzajú Ježišove slová: „Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo!“ (Lk 18,16)
 
Prihlášku na stiahnutie nájdete tu: 
 
Pavol Fedorko, kaplán a tím animátorov
pavol.fedorko82@gmail.com