Prvé sväté prijímanie    

Rozpis služieb na daný pondelok nájdete na ľavej lište.

 

Príprava bude prebiehať v KPC-Šváby. Každú druhú stredu o 16:30 sa deti budú stretávať v skupinke s animátorom. Svätá omša pre deti bude každú stredu o 17:30 v KPC-Šváby. Skupinky, ktoré nebudú mať v danú stredu stretko, budú pripravovať sv. omšu (modlitba sv. ruženca, obetné dary, prosby).

Prihlášky nájdete na web stránke: www.kvapky.webnode.sk - Prvé sväté prijímanie - Informácie a tlačivá

Rovnako tam nájdete aj tlačivo na potvrdenie prijatia sviatosti krstu, ak dieťa bolo pokrstené v inej farnosti. Ak bývate na území inej farnosti ako je Prešov-Solivar a dieťa chcete nahlásiť na prípravu a prijatie 1.sv.prijímania u nás, na danom tlačive nájdete aj tzv. povolenie od svojho farára.

 

Teší sa na vás p. kaplán Pavol Fedorko (pavol.fedorko82@gmail.com) a tím animátorov. 


 

Tu sú aktuálne otázky ku 1. sv. prijímaniu

Otázky - Vierouka 2015.doc - Test - Vierouka 2015.doc

 
Záverečné testy ku 1. sv. prijímaniu 2015
 
 

 

 
 
 
 
 
 

    Na precvičovanie môžte použiť i tieto otázky a testy z roku 2014, veľa sa nezmenilo.

    Otázky ku Prvému sv. prijímaniu: Otázky - Vierouka.doc (16896),   Otázky - Mravouka.doc (19968),  
                                                    Otázky - Sviatosti.doc (21504)
    
    Testy ku Prvému sv. prijímaniu: Test - Vierouka.doc (16384)   Test - Mravouka.doc (14848)
                                                   Test - Sviatosti.doc (15360)
 
    Na záver prípravy, každé dieťa vyplní náhodne vybraný záverečný test z piatich možností: 
                                              Záverečný test 1.doc (14848)
                                              Záverečný test 2.doc (15360)
                                              Záverečný test 3.doc (15360)
                                              Záverečný test 4.doc (15872)
                                              Záverečný test 5.doc (15872)