Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

Základný kolektív HANISKA-PREŠOV
 
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže je organizácia, ktorá združuje rôzne kresťanské spoločenstvá, ktoré sa usilujú o duchovný rast, služia vo farnosti a pripravujú rôzne podujatia pre deti a mládež.
 
V našej farnosti je najviac členov vo filiálnej obci Haniska, preto aj základný kolektív nesie toto meno.
 
V Haniske členovia spievajú pri sv. omšiach za účasti detí a mládeže každý piatok o 18:30, na ktoré vás srdečne pozývame. Raz za mesiac pripravujeme aj adoráciu po sv. omši. Organizujeme tiež rôzne podujatia ako karneval v januári, detský bašavel koncom júna, Štefaniádu v auguste, detský letný tábor, jednodňové výlety pre deti a rodiny (roku 2014 sme boli v Nyiregyháze v Maďarsku, v 2015 v Niedzic a Červenom kláštore) a zapájame sa do projektu "Dobrá novina" v čase vianočných sviatkov pre pomoc ľuďom v Afrike.
 

Naše foto...