PRÍMESTSKÉ TÁBORY

 
    Prímetský tábor 2017
 
Termín - 21.8.2017 - 25.8.2017
Miesto - Rímskokatolícky farský úrad Prešov-Solivar
Čas - Prímestský tábor trvá každý deň od 7:00 do 17:00 (Hlavný program je od 8:00 do 16:00)
Cena - 10 Eur
Strava - desiata, obed, olovrant je zybezpečený na fare 
 
Predbežný program:
Pondelok - program na fare, hry vonku
Utorok - návšteva denného stacionára pre seniorov v pastoračnom centre farnosti Prešov-Sekčov
Streda - program na fare, hry vonku
Štvrtok - návšteva mesta Prešov, židovskej synagógy
Piatok - pešia púť z Teriakoviec do Vyšnej Šebastovej
 
Deti treba privádzať od 7:00 do 8:00. Výnimka je utorok, kedy ich treba priviesť do 7:45. O 7:50 je totiž sv. omša. Popoludní si deti môžte vyzdvihnúť od 16:00 do 17:00.
Súčasťou každého dňa je aj sv. omša.