Podujatia pre deti

Tu nájdete upútavky na najbližšie podujatia.
Podrobnejšie informácie nájdete na podstránkach, ktoré sú na ľavej lište.

 

Pozývame na Arcidiecéznu púť 

do Obišoviec 11.5.2019

s týmto programom:

 
8:30 - Odchod autobusu z parkoviska pri fare.
9:00 - Príchod do Ličartoviec 
a pešia púť (cca 2,5 km) do Obišoviec. 
Počas púte budú stanovišťa, 
kde sa viac dozvieme o života bl. Anky Kolesárovej.
10:30 - 11:00 - Katechéza v skupinke
11:00 - 11:30 - Obed
11:30 - 13:30 - Čas na sviatosť zmierenia 
a možnosť zapojiť sa do zaujímavých aktivít.
13:30 - 14:00 - Modlitba svätého ruženca
14:00 - Sv. omša (o. biskup Marek Forgáč)
cca. 15:30 - Odchod autobusu z Obišoviec
16:00 - Príchod do Prešova

Obed v Obišovciach bude zabezpečený. 

Cestovné náklady sú grátis. 

Prihlásiť sa je potrebné do 8.5.2019 

cez email: deti.solivar@gmail.com,  

alebo u p. kaplána Pavla Fedorka. 

Tešíme sa na vás!