Informácie a tlačivá

 
Termíny Prvých sv. prijímaní v našej farnosti:
 
14.5.2017 CZŠ - sv. Gorazda (farský kostol)
                 ZŠ - Lesnícka (Soľnobanský kostol)
 
21.5.2017 ZŠ - Májová a Súkromná (farský kostol)
                 ZŠ - Važecká (Soľnobanský kostol)
 
    Deti z iných základných škôl si môžu vybrať 21.5.2017 medzi farským a Soľnobanským kostolom. Je to z dôvodu, že tieto dve skupiny sú počtom detí trochu menšie a tak sa to vyrovná.
 
 

Prihlášku na prípravu pred 1. sv. prijímaním nájdete tu: 

Prihláška na prípravu 1.sv.prijímanie 2016-2017.doc (30208)

 

Tu nájdete potrebné tlačivo na potvrdenie v prípade, že vaše dieťa nebolo pokrstené vo farnosti Prešov-Solivar, alebo nebýva na jej území. (Hranicou medzi farnosťami Prešov-Solivar a Prešov-Sekčov je ulica Laca Novomeského.)

    Potvrdenia ku prvému sv. prijímaniu uni.doc (24576)